<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ

จำนวนผู้เข้าชม

แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
เบอร์โทรศัพท์ 054834654 , 054834669 เบอร์แฟกซ์ 054834654
E-mail : pongdonlp01@gmail.com
www.facebook.com/pongdonlp
นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
โทร.0818858244
นายมงคล เป็นแผ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
โทร.0843770467
นายนคร ไหวพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
โทร.0932212399
นายณรงค์ เป็นแผ่น เลขานกยกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
โทร.0895532986
ดาว์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องเรียน >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่อง/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง>>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ >>>(31-10-2561)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 >>> (07-04-2563)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 >>> (06-01-2563)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562>>> (07-10-2562)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561>>> (26-09-2561)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560>>>(09-10-2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>> (22-02-2560)
 
 
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com