ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>> (03/08/2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID) - 19) " >>>ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือฯลฯ พรบ.สาธารณสุข , เกี่ยวกับกฎหมาย , สื่อความรู้
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ"1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" >>> (16/06/2563)