<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน


นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน


นายมูล ปลุกเสก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

นายอำนวย เป็นเอก
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.1

นายเจริญ แข็งแรง
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.2

นายวิชัย มีกลิ่น
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.3

นายพิเดช เป็นแผ่น
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.3

นายหลู่โจ้ แซ่จิว
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.5

นายเอกลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.5

นายสีมา คนฟู
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.6

นายสมศักดิ์ จำแม่น
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.7

นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.7

นางใหนลีน แซ่จ๋าว
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.8

นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
สมาชิกสภา อบต.ปงดอน ม.8

นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com