<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ

จำนวนผู้เข้าชม

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ปี 2563
สำนักงานปลัด
พฤษภาคม 2563

เมษายน 2563
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
 
กองคลัง
พฤษภาคม 2563

เมษายน 2563
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
 
กองช่าง
พฤษภาคม 2563

เมษายน 2563
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
 
ปี 2562
สำนักงานปลัด
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
 
กองคลัง
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
 
กองช่าง
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com