สถานที่ท่องเที่ยว

เขื่อนกิ่วคอหมา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยสะเหน้า ตำบลปงดอน ความจุ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร