ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >>>
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่ง ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง>>>
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำแลบำรุงรักษา กิ่วลม - กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทาน ที่ 2 กรมชลประทาน มีแผนดำเนินการการบริหารจัดการน้ำที่จะเข้่าสู่ช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยมีแผนการระบายน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 มีนาคม 2565 และวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2565 ทำให้น้ำในลุ่มแม่น้ำวังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตพื้นที่ติดลำน้ำวังให้ระวังเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ และสัตว์เลี้ยงรวมถึงผู้ที่ก่อสร้างเขตพ้นที่ลำน้ำวัง ให้ออกจากลำน้ำวังในวัน เวลา ดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะได้รับจากการปล่อยน้ำ
ตารางแสดงการระบายน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา
ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 และ 25 - 31 มีนาคม 2565

วัน เดือน ปี
อัตราการระบายน้ำ
ปริมาตร/วินาที
2 มีนาคม 2565
6 ลบ.ม./วินาที
518,400
3 มีนาคม 2565
6 ลบ.ม./วินาที
518,400
4 มีนาคม 2565
10 ลบ.ม./วินาที
864,000
5 มีนาคม 2565
10 ลบ.ม./วินาที
864,000
6 มีนาคม 2565
12 ลบ.ม./วินาที
1,036,800
7 มีนาคม 2565
12 ลบ.ม./วินาที
1,036,800
8 มีนาคม 2565
12 ลบ.ม./วินาที
1,036,800
9 มีนาคม 2565
12 ลบ.ม./วินาที
1,036,800
10 มีนาคม 2565
12 ลบ.ม./วินาที
1,036,800
11 มีนาคม 2565
12 ลบ.ม./วินาที
1,036,800
12 มีนาคม 2565
12 ลบ.ม./วินาที
1,036,800
25 มีนาคม 2565
10 ลบ.ม./วินาที
864,000
26 มีนาคม 2565
10 ลบ.ม./วินาที
864,000
27 มีนาคม 2565
10 ลบ.ม./วินาที
864,000
28 มีนาคม 2565
10 ลบ.ม./วินาที
864,000
29 มีนาคม 2565
10 ลบ.ม./วินาที
864,000
30 มีนาคม 2565
10 ลบ.ม./วินาที
864,000
31 มีนาคม 2565
10 ลบ.ม./วินาที
864,000
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่ง ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง>>>
เทศบาลตำบลบ้านสา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านสา>>>
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรสให้ถูกวิธี
1.ถอดหน้ากากออกโดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
2.พับหน้ากากเก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
3.ม้วนสายรัดแล้วพันโดยรอบหน้ากาก
4.ใส่ถุงรอบรับแล้วมัดปากถุงให้แน่นป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5.ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงถังขยะที่แยกจากขยะทั่วไปเพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ
6.ล้างมือให้สะอาด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) >>> (15-07-2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>> (12-07-2564)


องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ >>> (21-06-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” ผ่าน Facebook live กรมควมคุมโรค พบกับ การเสวนาปัญหาโรคไข้เลือดออก เรืื่อง “วายร้าย 2 in 1” ประกาศรางวัลผลงาน TIKTOK “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” และการตอบคำถามชิงรางวัล ผู้สนใจสามารถรับชมได้ที่ Facebook กรมควมคุมโรค ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สอบถามเพิ่มเติม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง โทร 0 2590 3104 – 5

องค์การบริหารสวนตำบลปงดอน ขอเชิญชวนชาวตำบลปงดอน ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) วันที่ 15 มิถุนายน 2564 "อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิดไข้เลือดออก"

คำแนะนำการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในสถานการที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >>>
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก >>>
สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย >>>
แนวทางการสำรวจลูกน้ำยุงลาย>>>
ขั้นตอนการสำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลาย 1 วัด 1 รพ. >>>
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก >>>
คำแนะนำสำหรับการรักษาไข้เลือดออก >>>
มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก >>>
ข้อมูลจาก...กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้าบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 รหัสทางหลวงท้อถิ่น ลป.ถ.73-016 สายบ้านปงดอน-บ้านห้วยสะเหน้า >>>
องค์การบริหารสวนตำบลปงดอน แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล >>>
องค์การบริหารสวนตำบลปงดอน แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2564 >>>

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลปงดอน ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ตอนนี้มีผู้ป่วยรวม 1 หมู่บ้าน คือบ้านปงดอน ม.2 จำนวน 2 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย.2564 และมีผู้สัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 65 ครัวเรือน ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประสบปัญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค จำพวก น้ำดื่ม อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย หน้ากาก N.95 ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถบริจาคได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 054 834654 ผู้ประสานงาน นายณัฐธิวัฒน์ สายแปง โทร 0979911394 #รับเป็นสิ่งของเท่านั้นไม่รับเป็นเงินสด ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านครับ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่มลม-กิ่วคอหมา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนในเขตพื้นที่ติดลำน้ำวังให้ระวังและเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสัตว์เลี้ยงให้ออกจากลำน้ำวัง ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564>>>รายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนตำบลปงดอน งดเผาป่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 พบเห็นไฟป่าแจ้ง ☎️ 054 - 834654

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย และการขยายเวลาการดำเนินการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ) 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย >>> (28/12/2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1>>> (13/11/2563)