ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 9 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>19/08/2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>19/08/2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ซอย 11 - ซอย 12 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>19/08/2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 9 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>(05/08/2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>(05/08/2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน หมู่บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ซอย 11 - ซอย 12 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>(05/08/2562)
ร่างประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 9 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>(30/07/2562)
ร่างประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>(30/07/2562)
ร่างประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน หมู่บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ซอย 11 - ซอย 12 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>(30/07/2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2561 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561 >>>
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 >>>
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ (รายเดือน) แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 >>>
สรุปผลการดำเนินงานจัดจ้าง (รายเดือน) แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 >>>

 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน คตง.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ >>>
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน e-GP)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562>>> แนบท้าย1 , แนบท้าย2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 >>>
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 >>>
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 >>>