ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> (02/09/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> (13/08/2563)
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> (31/07/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> (05/06/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> (19/05/2563)
ชี้แจงการวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ – บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด>>> (07/05/2563)
ชี้แจงการวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ – บริษัท สินชัย เทรดเดอร์ จำกัด>>> (07/05/2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (หลังวิจารณ์ร่าง ครั้งที่ 1) >>> (07/05/2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน >>> (09/04/2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง (บก.06) ของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย >>> (08/04/2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-011 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตาใน ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> (27/02/2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-002,ลป.ถ.73-008 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตา ตำบลปงดอน จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร อบต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>(27-02-/2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-011 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตาใน ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-002,ลป.ถ.73-008 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตา ตำบลปงดอน จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร อบต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-011 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตาใน ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1 สาย >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-002,ลป.ถ.73-008 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตา ตำบลปงดอน จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร อบต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1 สาย>>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2563 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2563 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2563 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2562 >>>

 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน คตง.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ >>>
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน e-GP)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 - จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน >>>แนบท้าย(25-02-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เปลี่ยนแปงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563>>>แนบท้าย1,แนบท้าย2
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563>>>แนบท้าย1,แนบท้าย2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> (02/09/2563)
ประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 >>>
ประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 >>>
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-011 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตาใน ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-002,ลป.ถ.73-008 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน >>> 09-07-2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-011 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตาใน ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 สาย >>> 17-02-2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-002,ลป.ถ.73-008 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตา ตำบลปงดอน จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 สาย >>> 17-02-2563)